Αλβανός, Ραϋμόνδος. Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αλβανός, Ραϋμόνδος (1971-)
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2005
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Καστοριά (Νομός)
  1. Εθνοτικές συγκρούσεις
  2. Σλαβόφωνοι
  1. W0631
  1. Βασικός στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση της πολιτικής συμπεριφοράς των κατοίκων του νομού Καστοριάς από την περίοδο της άφιξης των προσφύγων στην περιοχή (1923-1925) έως το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Στην παρούσα εργασία η πολιτική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως εξαρτημένη μεταβλητή, όπου προσδιοριστικές (ή ανεξάρτητες) μεταβλητές είναι τα αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα και οι κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ των βασικών εθνοτικών ομάδων της περιοχής (σλαβόφωνων ντόπιων και προσφύγων) καθώς και η πολιτική του κράτους απέναντι τους.

   (Από την εισαγωγή της διατριβής)

  1. Πρόσβαση στο έργο από ΕΑΔΔ
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA