Καρταλαμάκης, Ηλίας Δ. Η αεροπορία στον "εμφύλιο"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καρταλαμάκης, Ηλίας Δ. (1916-2012)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1998-2000
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0634
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA