Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Ευβοίας

  1. Οργανισμός
  2. Χαλκίδα
  3. Εύβοια (Νομός) - Στερεά Ελλάδα, Ανατολική
  4. Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA