Ένοπλος δωσιλογισμός και Τάγματα Ασφαλείας : η περίπτωση της Μεσσηνίας μέσα από τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2018.

 1. Έκδοση
 2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
  1. Παρτσακλός, Απόστολος Ν.
  1. Αθήνα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 3. 2018
 4. 407 σελίδες
 5. Επιβλέπων: Παπαστράτης, Προκόπης
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 359-366
 7. W0639-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA