Παρτσακλός, Απόστολος Ν. Ένοπλος δωσιλογισμός και Τάγματα Ασφαλείας. Η περίπτωση της Μεσσηνίας μέσα από τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου δωσιλόγων

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παρτσακλός, Απόστολος Ν.
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2018
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Μεσσηνία (Νομός)
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Δοσιλογισμός
  3. Δωσίλογοι
  1. Τάγματα Ασφαλείας
  1. W0639
  1. Η Πελοπόννησος υπήρξε από τις περιοχές της Ελλάδας που συνδέθηκε περισσότερο με το φαινόμενο του ένοπλου δωσιλογισμού κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου. Το ενδιαφέρον των Γερμανών να καλύψουν εκεί το κενό από την αποχώρηση των Ιταλών εν όψει και της πιθανότητας μιας συμμαχικής απόβασης αλλά και η αγωνία των πολιτικών κύκλων της ακροδεξιάς στην Αθήνα και των τοπικών ελίτ να οπλίσουν από νωρίς μια δύναμη ικανή να αναχαιτίσει την εαμική δράση, που ευθέως αμφισβητούσε και τις σχέσεις κοινωνικής εξουσίας που είχαν διαμορφωθεί εκεί ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, εκφράστηκαν με τη σύσταση των κατεξοχήν ένοπλων αντικομμουνιστικών ομάδων, των Ταγμάτων Ασφαλείας, από την δωσίλογη κυβέρνηση Ράλλη. Τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίoυ Δωσιλόγων Καλαμών που συστήθηκε μετά την απελευθέρωση για να δικάσει τα εγκλήματα του δωσιλογισμού στη Μεσσηνία, παρέχουν ένα αξιόπιστο πρωτογενές υλικό, για να καταδειχθεί η δράση των ένοπλων συνεργατών στην περιοχή αλλά και η επιλεκτική αντιμετώπιση που έτυχαν από το Δικαστήριο οι κατηγορούμενοι για την ένταξη και τη δράση τους ως μέλη των Τ.Α. Η συμμετοχή τους στα μαζικά αντίποινα κατά του άμαχου πληθυσμού, που διενεργούσαν οι Γερμανοί υποθάλποντας την ενδοελληνική σύγκρουση, οι καταδόσεις , οι συλλήψεις ομήρων ακόμα και οι εκτελέσεις με δική τους πρωτοβουλία, οι λεηλασίες και οι πυρπολήσεις οικιών μελών του ΕΑΜ ή συγγενών τους, αποσβέστηκαν γρήγορα κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας υπό το καθεστώς της ‘λευκής τρομοκρατίας’ και του Εμφυλίου που ακολούθησε, που είχαν ήδη, αρχίσει να μαίνονται στην Πελοπόννησο, όταν εκδίδονταν τα πρώτα βουλεύματα και εκδικάζονταν οι πρώτες υποθέσεις για δωσιλογισμό στο Ειδικό Δικαστήριο. Η ευνοϊκή μεταχείριση των δωσιλόγων και η επιείκεια την οποία τα Δικαστήρια επιδείκνυαν στις αποφάσεις τους, που έφτανε σε σημείο να επιβραβεύει τη συμμετοχή στα Τάγματα Ασφαλείας, συνέβαλαν στην ατιμωρησία των συντελεστών του ένοπλου δωσιλογισμού και στον εξαγνισμό των δωσιλόγων. Προϊόντος του χρόνου η στάση του μεταπολεμικού πολιτικού κόσμου απέναντι στην τιμωρία των δωσιλόγων είχε μεταβληθεί σταδιακά. Ιδιαίτερα στην ένοπλη εκδοχή του δωσιλογισμού ήταν που συντελέστηκε η πλήρης ανατροπή, καθώς οι μέχρι πρότινος ‘’συνεργάτες,’’ ως χρήσιμοι πλέον στο μεταβαρκιζιανό καθεστώς για να επανδρώσουν το αντικομμουνιστικό μπλόκ, μετατράπηκαν από θύτες σε θύματα.

   Πατήστε εδώ
  1. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Παρτσακλός, Απόστολος Ν. [Συγγραφέας]. Ο ένοπλος δωσιλογισμός στη Μεσσηνία