Λελούδας, Γιάννης

  1. Πρόσωπο
  2. 1960
  3. Έλληνας
  4. Δημιουργοί ερευνητικών έργων
  5. Απόγονοι εμπλεκομένων στον εμφύλιο
  6. Άνδρας
    1. 326612 ⟶ Λελούδας, Γιάννης
  7. Original: AltSol Company - Rules: RDA