Ζαμπαθάς, Κούλης (1905-1975)

  1. Πρόσωπο
  2. 1905
  3. 30 Μαρτίου 1975
  4. Αθήνα
  5. Έλληνας
    1. Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Φαίδρα (1939-)