Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Φαίδρα (1939-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1939
  3. Αθήνα
  4. Ελληνίδα
    1. Ζαμπαθάς, Κούλης (1905-1975)