Καρανίκα, Σούλα (1919-2006)

  1. Πρόσωπο
  2. 1919
  3. 25 Μαίου 2006
  4. Λάρισα (Πόλη)
  5. Αθήνα
  6. Ελληνίδα
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)