Για μια νέα ζωή

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καρανίκα, Σούλα (1919-2006)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1984
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  1. W0646
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA