Κοσβύρας, Μιχαήλ (1917-2014)

  1. Πρόσωπο
  2. 1917
  3. 11 Μαρτίου 2014
  4. Αγναντιά Τρικάλων
  5. Αγναντιά Τρικάλων
  6. Έλληνας
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
    2. Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ)