Κοσβύρας, Μιχαήλ (1917-2014)

 1. Πρόσωπο
 2. 1917
 3. 11 Μαρτίου 2014
 4. Αγναντιά Τρικάλων
 5. Αγναντιά Τρικάλων
 6. Θεσσαλία
 7. Έλληνας
 8. Ιερέας
 9. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 10. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 11. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά & Εθνικοφροσύνη
 12. Μέλη ενόπλων παρακρατικών ομάδων
 13. Άνδρας
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ)
  1. O παπα-Μιχαήλ Κοσβύρας γεννήθηκε στην Αγναντιά Καλαμπάκας το 1917... Ο παπα-Μιχάλης στα χρόνια της Κατοχής βρέθηκε στον ΕΛΑΣ και μάλιστα υπηρέτησε ως επικεφαλής του εφεδρικού ΕΛΑΣ στην περιοχή του. O Εμφύλιος τον βρίσκει στους «Μάυδες» του Εθνικού Στρατού! Μετά το 1949 πραγματοποιεί το παιδικό του όνειρο: χειροτονείται ιερέας και έκτοτε υπηρέτησε στην αγαπημένη του Αγναντιά.

   [Τάκης Καμπύλης, Ακόμα μια (άλλη φωνή)]

   Η Καθημερινή, 20/12/2009
 14. Original: AltSol Company - Rules: RDA