Πρωτότυπη έκφραση του έργου "Από το βουνό στον άμβωνα"

Έκφραση
Κείμενο (Text)
Ελληνικά
2009