Η Χωροφυλακή, η Εθνοφυλακή και η Εθνοφρουρά στην μετακατοχική Ελλάδα, 1944-1949 : διδακτορική διατριβή - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2016.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κουσουλίνης, Παναγιώτης
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  3. 2016