Κουσουλίνης, Παναγιώτης. Η Χωροφυλακή, η Εθνοφυλακή και η Εθνοφρουρά στην μετακατοχική Ελλάδα, 1944-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουσουλίνης, Παναγιώτης
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης
  1. Ελληνική Χωροφυλακή
  2. Εθνοφυλακή
  3. Εθνοφρουρά
  1. W0650
  1. Η αποστροφή των Ελλήνων για τον Εμφύλιο, σε συνδυασμό με την οξύτητα των πολιτικών παθών η οποία επήλθε ως αποτέλεσμα αυτού, δημιούργησαν μία στρεβλή εικόνα στην κοινή γνώμη για τα γεγονότα της περιόδου, η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ο Εμφύλιος, όπως και άλλες αντίστοιχες περίοδοι της ελληνικής ιστορίας, χαρακτηρίζεται από την εξαγωγή απλουστευτικών συμπερασμάτων και από τη διασταλτική ερμηνεία των πολιτικών και των θεσμικών αποφάσεων της εποχής μέσα από το πρίσμα του σήμερα.

   (Από τον πρόλογο της διατριβής)

  1. Πλήρη πρόσβαση από ΑΠΘ
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA