Γιατί πρέπει να δοθεί γενική πολιτική αμνηστεία - Αθήνα: Εθνική Αλληλεγγύη, 1945.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Εθνική Αλληλεγγύη
  3. 1945