Σελίδες αίματος / Εθνική Αλληλεγγύη Νομού Αχαΐας = Pages of blood / Edition of National Solidarity Achaia - Greece = Pages de sang / Edition de la Solidarite Nationale Achaia - Crece - Πάτρα: Μάνα του Λαού, 1946.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Εθνική Αλληλεγγύη Νομού Αχαΐας
    1. Πάτρα
    1. Μάνα του Λαού
  3. 1946