Όλος ο λαός για όλα τα θύματα - Αθήνα: Εθνική Αλληλεγγύη, 1947.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Εθνική Αλληλεγγύη
    1. Αθήνα
    1. Εθνική Αλληλεγγύη
  3. 1947