Τα παιδιά της ξενιτιάς : η μνήμη της δική μου αλήθειας / Ηλέκτρα Καραγκίτσου. Αυτοβιογραφία ενός Κομμουνιστή / Παντελής Σίμος Καραγκίτσος - 1η έκδοση. - Αθήνα: Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη, 2013.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Καραγκίτσου, Ηλέκτρα
  2. Καραγκίτσος-Σίμος, Παντελής (1901-1980)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη Στράτη
 4. 2013