Ζεύγου-Νισυρίου, Καίτη (1905-1980)

 1. Πρόσωπο
 2. 1905
 3. 04 Δεκεμβρίου 1980
 4. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης
 5. Ελληνίδα
  1. Ζέβγος, Γιάννης (1897-1947)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)
  3. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)