Ζεύγου-Νισυρίου, Καίτη (1905-1980)

 1. Πρόσωπο
 2. 1905
 3. 04 Δεκεμβρίου 1980
 4. Επιβάτες Ανατολικής Θράκης
 5. Αθήνα
 6. Ελληνίδα
 7. Δάσκαλος
 8. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 9. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 10. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
 11. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 12. Γυναίκα
  1. Ζέβγος, Γιάννης (1897-1947)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)
  3. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  1. 18650 ⟶ Ζεύγου, Καίτη
 13. Original: AltSol Company - Rules: RDA