Με τον Γιάννη Ζέβγο στο επαναστατικό κίνημα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Ωκεανίδα, 1980.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ζεύγου-Νισυρίου, Καίτη (1905-1980)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Ωκεανίδα
  4. 1980