Η λαϊκή αντίσταση του Δεκέμβρη και το νεοελληνικό πρόβλημα - [Φωτοαντιγραφική ανατύπωση]. - Αθήνα: Η Εφημερίδα των Συντακτών, 2021.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ζέβγος, Γιάννης (1897-1947)
  3. [Φωτοαντιγραφική ανατύπωση]
    1. Αθήνα
    1. Η Εφημερίδα των Συντακτών
  4. 2021