Αναμέναμε το θάνατο : Αίγινα 1947-1949 - [1η έκδοση]. - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1989.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καπόπουλος, Κώστας
  3. [1η έκδοση]
    1. Αθήνα
    1. Καπόπουλος, Κώστας
  4. 1989