Ο εμφύλιος πόλεμος : η Ελλάδα του 1945-1949 - Αθήνα: Φυτράκης, 1979.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994)
  1. Αθήνα
  1. Φυτράκης
 3. 1979
 4. 2 τόμοι (206, 218 σελίδες φωτογραφίες ; 23 εκατοστά
 5. Τα φοβερά ντοκουμέντα
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Φ.Η.4/5
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΓΡΗ
 6. 938.774
 7. W0674-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA