Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 1. Οργανισμός
 2. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Panteion University Library [Αγγλική]
  1. Σκοπός της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, και η διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του Παντείου Πανεπιστημίου. Για αυτόν το σκοπό η Βιβλιοθήκη έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της και αναπτύσσει τις έντυπες καθώς και τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές της, μαζί με αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Παράλληλα συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων. Η Βιβλιοθήκη από τον Οκτώβριο του 1991 άρχισε την αναδιοργάνωση της και τον εκσυγχρονισμό της, όπου μια πενταετία αργότερα με την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ του 1ου και 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) κατάφερε να μετατραπεί σε μια βιβλιοθήκη σύγχρονων απαιτήσεων, με μεγάλο αριθμό χρηστών και ίσως το πιο μαζικό και ζωντανό χώρο ολόκληρου του Πανεπιστήμιου. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστημίου σε τέσσερα επίπεδα συνολικής έκτασης 1.900 τ.μ. Η συλλογή της, που καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικο-πολιτικών επιστημών, είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλ. οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια. Όλα τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης αφού προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης. Οι συλλογές ανοικτής πρόσβασης και οι χώροι ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι και σε εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν υλικό και να μελετήσουν στο αναγνωστήριο.

   Από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
 3. Ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης - Κατάλογος βιβλιοθήκης - Ψηφιακό αποθετήριο "Πάνδημος"
  1. 756348 ⟶ Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA