Ο εμφύλιος πόλεμος : η Ελλάδα του 1945-1949 - Αθήνα: Φυτράκης, 1979.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994)
    1. Αθήνα
    1. Φυτράκης
  3. 1979