Δεκέμβρης - Εμφύλιος, 1944-1949 : συνοπτική ιστορία - 2η έκδοση βελτιωμένη. - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1989.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994)
  3. 2η έκδοση βελτιωμένη
    1. Αθήνα
    1. Καπόπουλος, Κώστας
  4. 1989