Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. Δεκέμβρης - Εμφύλιος, 1944-1949. Συνοπτική ιστορία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1982
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0675
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994) [Συγγραφέας]. Ο εμφύλιος πόλεμος