Αριστερή παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1910-1951) : από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 2020.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαστεφανάκη, Ελευθερία
  1. Αθήνα
  1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 3. 2020
 4. 327 σελίδες
 5. 978-960-6834-39-4(pdf). - 978-960-6834-40(epub).
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 295-327
 7. W0677-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA