Παπαστεφανάκη, Ελευθερία. Αριστερή παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1910-1951)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαστεφανάκη, Ελευθερία
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2020
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  1. W0677
  1. Το παρόν βιβλίο αφορά τη διερεύνηση της διαδικασίας ανάδυσης και εξέλιξης της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή εδράζεται πρώτα στην πορεία ανάπτυξης και στη δράση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και δεύτερον στην πορεία ανάπτυξης του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Κορυφαία στιγμή για την εμφάνιση του αριστερού παιδαγωγικού στοχασμού θα είναι η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1927 και η διακήρυξη της διοικούσας επιτροπής του Ομίλου μετά τις κρίσιμες συνεδριάσεις του. Δίπλα στην παραπάνω διαδικασία, η γέννηση και η εδραίωση του ΚΚΕ θα επιτρέψει την εμφάνιση μιας νέας ποιοτικά πολιτικής πρότασης και τη διατύπωση ενός εκπαιδευτικού λόγου που εμπνέεται από την παιδαγωγική θεωρία και πράξη στη νεαρή ΕΣΣΔ. Η δεκαετία του 1940 και η περίοδος της Κατοχής και του Εμφυλίου θα επιτρέψουν στους αριστερούς παιδαγωγούς να εφαρμόσουν εν μέρει τις παιδαγωγικές τους προτάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής εξουσίας που διαμορφώνει η Αριστερά. Μέσα σε ιδιάζουσες συνθήκες, το όραμα μιας «νέας Ελλάδας» υπό το γενικό τίτλο της «Ανοικοδόμησης» θα συμπεριλάβει τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της χώρας. Κορύφωση αυτής της διαδικασίας θα είναι οι εργασίες του περιοδικού Ανταίος.

  1. Πρόσβαση στο ψηφιακό τεκμήριο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Η γέννηση και η εξέλιξη της αριστερής παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα από το Μεσοπόλεμο έως το τέλος του εμφυλίου πολέμου