Τζουμέρκα (Αθαμανικά όρη)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
 3. Ελληνικές οροσειρές και βουνά
  1. Πίνδος
  1. Άρτα (Νομός)
  1. Ιωάννινα (Νομός)
  2. Τρίκαλα (Νομός)
  1. Τα Αθαμανικά όρη ή ευρύτερα γνωστά Τζουμέρκα (τα), ή Τσουμέρκα (η), ή Τσουμέρνικον (το) κατά τους Βυζαντινούς[1], ή ακόμα και Κιμμέρια όρη, κατά τον Μάξιμο τον Γεωγράφο, είναι μεγάλη οροσειρά της δυτικής Ελλάδος, που ουσιαστικά αποτελεί νότιο τμήμα της ευρύτερης οροσειράς της Πίνδου που υψώνεται μεταξύ των ποταμών Αράχθου και Αχελώου, όπου και η αρχαία Αθαμανία εξ ου και η ονομασία τους. Οι δε κάτοικοι της ορεινής αυτής περιοχής καλούνται Τζουμερκιώτες / Τζουμερκιώτισσες

   Wikipedia
  1. 46563 ⟶ Τζουμέρκα
  1. Q754695 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 264382 ⟶ Tzoumérka
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA