Το Αρχηγείο Τζουμέρκων του ΔΣΕ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Τομεακή Επιτροπή Άρτας
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ήπειρος
  2. Τζουμέρκα (Αθαμανικά όρη)
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Αρχηγείο Τζουμέρκων
  1. W0679
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA