Μελάτες Άρτας

 1. Περιοχή
 2. Ελληνικά
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Άρτα (Νομός)
  1. Οι Μελάτες είναι χωριό του Δήμου Νικολάου Σκουφά με 142 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011) και απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την Άρτα[1].

   Σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστρια, οι Μελάτες υπήρξαν μέχρι το τέλος του 2010, δημοτικό διαμέρισμα του νεοσύστατου Δήμου Πέτα με έδρα το Πέτα. Με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση που προβλέπει το Σχέδιο Καλλικράτης, οι Μελάτες εντάχθηκε στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Οι Μελάτες μαζί με την Μαρκινιάδα, τον Ζυγό, την Μέγκλα και τη Διασέλλα αποτελούν την τοπική κοινότητα Μαρκινιάδας με συνολικό πληθυσμό 434 κατοίκους. Στις Μελάτες γεννήθηκε ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος

   wikipedia
  1. Q12880840 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 257336 ⟶ Melátes
 4. Original: AltSol Company - Rules: RDA