Μάχη των Μελάτων (Απρίλης 1947)

  1. Γεγονός
  2. Στρατιωτικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
  3. 22 Απρίλίου 1947
  4. Μελάτες Άρτας
  5. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Αρχηγείο Τζουμέρκων - Εθνικός Στρατός - Ζαλοκώστας, Θεόδωρος (Καπετάν-Παλιούρας) (1912-1947)
  6. Ελληνικά
    1. Ατέχνως
  7. Original: AltSol Company - Rules: RDA