Το Αρχηγείο Τζουμέρκων του ΔΣΕ : 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - 1η έκδοση. - Άρτα: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Τομεακή Επιτροπή Άρτας, 2016.

  1. Έκδοση
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Τομεακή Επιτροπή Άρτας
  2. 1η έκδοση
    1. Άρτα
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Τομεακή Επιτροπή Άρτας
  3. 2016