Μεγαλεία και θρήνοι, δόξες και αθλιότητες ενός αγώνος : απομνημονεύματα - Ιωάννινα: Αυτοεκδόσεις, 1976.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος Β. (1908-1982)
    1. Ιωάννινα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1976