Η Ι μεραρχία του ΔΣΕ : Ο εμφύλιος πόλεμος στη Θεσσαλία 1946-1950 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Bookstars, 2021.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γεωργάς, Βαγγέλης (1988-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Bookstars
 4. 2021
 5. 354 σελίδες 21 εκατοστά
 6. 978-960-571-460-4
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)06570/2020-1
 7. W0682-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA