Βιβλιογραφία

 1. Είδος
 2. Ελληνικά
  1. Βιβλιογραφία είναι μια συστηματική καταγραφή πληροφοριών για βιβλίαοπτικοακουστικά υλικά και άλλες εκδόσεις οργανωμένη σε μια λογική σειρά που παρέχει στοιχεία για τον συγγραφέα του τεκμηρίου, τον τίτλο του, την ημερομηνία αλλά και την περιοχή δημοσίευσης, τον εκδότη, την έκδοση, τη σειρά, και το περιεχόμενο του τεκμηρίου. Οι βιβλιογραφίες ποικίλουν καθώς μπορεί είτε να αναφέρονται στα έργα ενός μόνο συγγραφέα ή ενός θέματος είτε να περιέχουν στοιχεία για μια περιοχή κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. 
   Τα είδη των βιβλιογραφιών χωρίζονται σύμφωνα με: 
   Α. Τη μορφή: ενδεικτική, αναλυτική, περιγραφική και κριτική βιβλιογραφία
   Β. Το περιεχόμενο: γενική βιβλιογραφία και ειδική
   Γ. Την έκταση: εξαντλητική και κατ’ επιλογή βιβλιογραφία
   Δ. Το χρόνο κάλυψης: τρέχουσα βιβλιογραφία αναδρομική βιβλιογραφία
   Ε. Την ταξινόμηση: αλφαβητική, θεματική και χρονολογική βιβλιογραφία
   Ζ. Τον τρόπο σύνταξης: άμεση βιβλιογραφία και έμμεση

   Wikipedia
  2. LC notes: names of literatures, e.g. |a American literature; |i and subdivision |a Bibliography |i under names of persons, places and subjects; also subdivision |a Bibliography--Methodology |i under specific subjects, e.g. |a Medicine--Bibliography--Methodology; |i and subdivision |a Imprints |i under names of countries, states, cities, etc.

   Δείτε εδώ

   Σημείωση ΕΒΕ: Το λήμμα αυτό, με τοπική υποδιαίρεση, χρησιμοποιείται για εργασίες σχετικά με τις θεωρίες, μεθόδους, ιστορία κλπ. της επιστήμης της βιβλιογραφίας όπως αυτή ασκείται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα, π.χ. Βιβλιογραφία-Ελλάς-Ιστορία@ Βιβλιογραφία-Θεωρία, μέθοδοι κλπ.-Ελλάς. Εργασίες σχετικά με την τεχνική σύνταξης εθνικών βιβλιογραφιών δηλαδή καταλόγων έργων που εκδόθηκαν σε μια χώρα, καταλόγων έργων που εκδόθηκαν στη γλώσσα μιας χώρας ανεξάρτητα από τον τόπο έκδοσης, καταλόγων έργων που εκδόθηκαν από πολίτες μιας χώρας ανεξάρτητα αν διαμένουν σε αυτήν τη χώρα ή κάπου αλλού, ή καταλόγων έργων που αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη χώρα, μπαίνουν κάτω από το λήμμα : Βιβλιογραφία, Εθνική με τοπική υποδιαίρεση π.χ. Βιβλιογραφία, Εθνική-Ελλάς. Κατάλογοι έργων που εκδόθηκαν σε μια συγκεκριμένη χώρα μπαίνουν κάτω από το όνομα της χώρας με την υποδιαίρεση -Εκδόσεις π.χ. Γαλλία-Εκδόσεις.

   Δείτε εδώ

  1. sh85013838 ⟶ Bibliography
  1. au.1153 ⟶ Βιβλιογραφία
  1. Q134995 ⟶ Βιβλιογραφία
  1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Βιβλιογραφία