Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Βιβλιογραφία

 1. Θέμα
  1. Ελλάδα (Περιοχή)
  2. Ιστορία (Έννοια)
  3. Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 (Γεγονός)
  4. Βιβλιογραφία (Είδος)
  1. au.59250 ⟶ Ελλάς - Ιστορία - Εμφύλιος πόλεμος, 1944-1949 - Βιβλιογραφία
 2. Original: AltSol Company - Rules: RDA