Λογοτεχνικά έργα

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
    1. Στην τυπολογία έργων "Λογοτεχνικά έργα" έχουν ενταχθεί μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα, θεατρικά και άλλα σχετικά έργα τα οποία στο σύνολό τους ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αναφέρονται στα γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.