Κυβέρνηση 1943 (Απριλίου) Ιωάννου Ράλλη [Κατοχική]

 1. Οργανισμός
 2. 07 Απρίλίου 1943
 3. 12 Οκτωβρίου 1944
 4. Αθήνα
 5. Ελληνικές κυβερνήσεις περιόδου 1941-1949
  1. Ελληνική Πολιτεία (1941-1944) (Κράτος)
  1. Κυβέρνηση 1944 (Οκτωβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εθνικής Ενότητας]
  1. Ράλλης, Ιωάννης (1878-1946)
  1. Η Κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη 1943 ήταν η διορισμένη από τις Γερμανικές Δυνάμεις κατοχής κυβέρνηση της Ελληνικής Πολιτείας. Διοίκησε από τις 7 Απριλίου 1943 – 12 Οκτωβρίου 1944[1]. Στις 7 Απριλίου 1943 αντικατέστησε την Κυβέρνηση Λογοθετόπουλου του 1942. Πρωθυπουργός ήταν ο Ιωάννης Ράλλης (και προσωρινά Υπουργός Γεωργίας, Επισιτισμού και Εθνικής Αμύνης).

   Υπουργοί[2][3]:

   Κατά τη διάρκεια της διοίκησης από την κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη, στις συμμαχικές δυνάμεις την Ελλάδα αντιπροσώπευε η νόμιμη ελληνική κυβέρνηση που ήταν σε εξορία, κυρίως στην Αίγυπτο (Κυβέρνηση του Καΐρου) με τις κυβερνήσεις: Κυβέρνηση Εμμανουήλ Τσουδερού 1941 (μέχρι τα μέσα Απριλίου του 1944), την Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου 1944 (μέχρι τα τέλη Απριλίου 1944), την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου Απριλίου 1944 (μέχρι τα τέλη Μαΐου 1944) και την Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου Μαΐου 1944 (μέχρι την απελευθέρωση από τις κατοχικές δυνάμεις Οκτώβριο-Νοέμβριο 1944).

   Με την αποχώρηση των Γερμανών, στις 12 Οκτωβρίου 1944 η Κυβέρνηση παραιτήθηκε και ανέλαβε στις 18 Οκτωβρίου η Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου Εθνικής Ενότητος 1944.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 19:04, 14 Νοεμβρίου 2016)
  1. Q12879491 ⟶ Πατήστε εδώ
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA