Ράλλης, Ιωάννης (1878-1946)

 1. Πρόσωπο
 2. 1878
 3. 26 Οκτωβρίου 1946
 4. Αθήνα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Ράλλης, Γεώργιος Ι. (1918-2006)
  1. Λαϊκόν κόμμα
  1. Τάγματα Ασφαλείας
  1. Κυβέρνηση 1943 (Απριλίου) Ιωάννου Ράλλη [Κατοχική]