Κυβέρνηση 1950 (Απριλίου) Νικολάου Πλαστήρα

 1. Οργανισμός
 2. 15 Απρίλίου 1950
 3. 21 Αυγούστου 1950
 4. Ελληνικές κυβερνήσεις περιόδου 1950-1967
  1. Κυβέρνηση 1950 (Αυγούστου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  1. Κυβέρνηση 1950 (Μαρτίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  1. Παπανδρέου, Γεώργιος (1888-1968)
  1. Πλαστήρας, Νικόλαος (1883-1953)
  1. Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  2. Γαρουφαλιάς, Πέτρος Ε. (1901-1984)
  3. Καρτάλης, Γεώργιος (1908-1957)
  4. Τσουδερός, Εμμανουήλ (1882-1956)
  1. H Κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα 1950 (15 Απριλίου 1950 – 21 Αυγούστου 1950) ήταν κυβέρνηση συνασπισμού[1] που αντικατέστησε την Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου Μαρτίου 1950. Μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης Σοφοκλή Βενιζέλου, η εντολή δόθηκε από τον Βασιλιά Παύλο στον αρχηγό της ΕΠΕΚ Νικόλαο Πλαστήρα που ορκίστηκε στις 15 Απριλίου 1950. Ο Πλαστήρας αναγκάστηκε να παραιτηθεί αμέσως μετά το λόγο που έβγαλε στην Τήνο στις 15 Αυγούστου για τα «μέτρα επιείκειας» και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν.

   Την κυβέρνηση αποτελούσαν οι:

   Στις 21 Αυγούστου 1950 η κυβέρνηση Πλαστήρα αντικαταστάθηκε από την Κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου Αυγούστου 1950.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 15:45, 23 Ιουνίου 2016)
  1. Q16331110 ⟶ Πατήστε εδώ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA