Πλαστήρας, Νικόλαος (1883-1953)

 1. Πρόσωπο
 2. 04 Νοεμβρίου 1883
 3. 26 Ιουλίου 1953
 4. Μορφοβούνι (Καρδίτσα)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Μαύρος Καβαλάρης
  1. Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου (ΕΠΕΚ)
  1. Κυβέρνηση 1945 (Ιανουαρίου) Νικολάου Πλαστήρα
  2. Κυβέρνηση 1951 (Οκτωβρίου) Νικολάου Πλαστήρα
  3. Κυβέρνηση 1950 (Απριλίου) Νικολάου Πλαστήρα