Ουδέτεροι οργανισμοί

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται, ελληνικοί ή ξένοι φορείς που ενώ αναμείχτηκαν τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, δεν υποστήριξαν εμφανώς κάποια από τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις του εμφυλίου.

  4. Original: . - Rules: RDA