Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)

  1. Έννοια
  2. Ταξινομίες προσώπων ΑΣΕλΊς
  3. Ελληνικά
    1. Η ταξινομία "Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)" χρησιμοποιείται στο αποθετήριο ΑΣΕλΊς για να κατηγοριοποιήσει πρόσωπα ή φορείς που αναμείχθηκαν με τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 είτε οικιοθελώς είτε αναγκαστικά σε μια από τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις.  Η ανάμειξη μπορεί να είχε διάφορες διαστάσεις, όπως συμμετοχή στις στρατιωτικές συγκρούσεις, πολιτική και ιδεολογική υποστήριξη μιας εκ των δύο αντιμαχόμενων παρατάξεων κλπ.

  4. Original: . - Rules: RDA