Μαύρος, Γεώργιος (1909-1995)

 1. Πρόσωπο
 2. 15 Μαρτίου 1906
 3. 06 Μαίου 1995
 4. Καστελλόριζο
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Κόμμα Φιλελευθέρων
  2. Δημοκρατική Ένωσις
  3. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  4. Ένωσις Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (ΕΚ-ΝΔ)
  5. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)
  6. Ένωσις Κέντρου (ΕΚ)
  1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)
  1. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)
  2. Ένωσις Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (ΕΚ-ΝΔ)
  1. Κυβέρνηση 1974 (Ιουλίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή [Εθνικής Ενότητας]
  2. Κυβέρνηση 1964 (Φεβρουαρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  3. Κυβέρνηση 1949 (Απριλίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
  4. Κυβέρνηση 1951 (Οκτωβρίου) Νικολάου Πλαστήρα
  5. Κυβέρνηση 1950 (Νοεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου
  6. Κυβέρνηση 1963 (Νοεμβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  7. Κυβέρνηση 1949 (Ιουνίου) Αλέξανδρου Διομήδη
  8. Κυβέρνηση 1945 (Νοεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη