Ένωσις Κέντρου (ΕΚ)

 1. Οργανισμός
 2. 19 Σεπτεμβρίου 1961
 3. 1974
 4. Πολιτικά κόμματα, Ελληνικά
  1. Ένωσις Κέντρου - Νέες Δυνάμεις (ΕΚ-ΝΔ)
  1. Λαϊκόν Κοινωνικόν Κόμμα (ΛΚΚ)
  1. Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΔΚΕΛ)
  2. Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου (ΕΠΕΚ)
  1. Παπανδρέου, Γεώργιος (1888-1968)
  1. Μαύρος, Γεώργιος (1909-1995)
  2. Ζίγδης, Ιωάννης Γ. (1913-1997)
  3. Γρηγορίου, Γεώργιος Θ. (1909-1970)
  4. Κατσώτας, Παυσανίας (1896-1991)
  5. Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Γ. (1919-2010)
  1. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος Β. (1908-1982)
  1. Ξυριτάκης, Δημήτρης Α. (1946-)
  1. Centre Union [Αγγλική]
  1. Η Ένωσις Κέντρου (Ε.Κ.) ήταν το πολιτικό κόμμα με κεντρώο ιδεολογικό προσανατολισμό που ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου με τη συμμετοχή και του Σοφοκλή Βενιζέλου το 1961. Το κόμμα ήρθε στην κυβέρνηση το 1963. Η Ε.Κ. ιδρύθηκε κατόπιν συνασπισμού μικρών κομμάτων του κεντρώου χώρου υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου στις 19 Σεπτεμβρίου 1961. Ανήκε μεν στον κεντρώο χώρο, αλλά δεν είχε σαφή ενιαίο ιδεολογικό προσανατολισμό. Εμπεριείχε πολιτικούς από διαφορετικά ρεύματα, από την αριστερά (Ηλίας Τσιριμώκος) ως την αντικαραμανλική δεξιά (Στέφανος Στεφανόπουλος). Βασικός συνεκτικός κρίκος όλων αυτών ήταν η χαρισματική προσωπικότητα του Γεωργίου Παπανδρέου.

   Μέχρι το 1961 οι δυνάμεις του Κέντρου ήταν διασπασμένες. Υπήρχε το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του Γεώργιου Παπανδρέου, ενώ το Κόμμα Φιλελευθέρων του Σοφοκλή Βενιζέλου με την ΕΠΕΚ του Σάββα Παπαπολίτη και το Λαϊκό Κοινωνικό Κόμμα του Στέφανου Στεφανόπουλου στήριζαν την ΚΕΑ προβάλλοντας στην ηγεσία τον Γεώργιο Γρίβα. Υπήρχαν ακόμα η Δημοκρατική Ένωσις του Ηλία Τσιριμώκου, το Αγροτικό Κόμμα του Αλέξανδρου Μπαλτατζή κι άλλες προσωπικότητες του Κεντρώου χώρου, όπως ο Γεώργιος Μαύρος, ο Γεώργιος Αθανασιάδης - Νόβας, ο Παυσανίας Κατσώτας κ.α. Η κατάσταση στο χώρο αυτό ήταν πολύ συγκεχυμένη.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 14:35, 3 Νοεμβρίου 2016)
  1. Q1343608 ⟶ Πατήστε εδώ
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA