Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ. (1904-1995)

 1. Πρόσωπο
 2. 1904
 3. 27 Απρίλίου 1995
 4. Βλαχορράπτης Γορτυνίας (Αρκαδία)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Ακαδημία Αθηνών
  1. Κυβέρνηση 1944 (Απριλίου) Αλέξανδρου Σβώλου [Βουνού]
  1. Κυβέρνηση 1944 (Οκτωβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εθνικής Ενότητας]